Skip to main content Skip to footer

Suzanne T. Estrup

Preventive Law

”Jeg investerede i Jette Bülck's rådgivning til at styrke mit virke som præventiv advokat og mediator.

Jeg arbejder for at rådgive virksomheder til en lettere hverdag i den virkelighed, de er en del af og ønskede i den forbindelse at tydeliggøre, at mit fokus er at forebygge, at virksomheder får dyre personalesager på halsen.

Traditionelt benytter virksomheder først en advokat, når de skal reddes ud af en sag. Men det er omkostningstungt at føre sager – også når man vinder. Morgendagens virksomheder bruger deres advokat præventivt til at styre uden om minefelterne inden for personaleret som f.eks. ansættelser, afskedigelser, orlov, diskrimination, ligestilling og anden ny lovgivning.

Det har været et spring for mig at definere advokatrollen på en anden måde og stå ved, at jeg tænker præventivt frem for brandslukkende.

I den forbindelse kan samarbejdet med Jette Bülck kun anbefales. Jeg er nu helt klar på hvad jeg synes er sjovt, udfordrende og givende:

Arbejdet med præventiv rådgivning og undervisning inden for blandt andet, ansættelses- og personaleret samt erhvervsrådgivning i øvrigt, hvor jeg hjælper mine kunder, før de personaleretlige problemer og konflikter opstår.

Udbyttet af samarbejdet er, at det nu er meget nemmere for mig at sælge både mig selv og mine ydelser til de af advokatselskabets kunder, der vil benytte den præventive tilgang.”

Suzanne T. Estrup, Preventive Law.