Skip to main content Skip to footer

Louise Koch

Director for Global Sustainability Strategy & Innovation i Dell Technologies & Inspirator i "Sustainable Innovation Lead"

"Mit forløb med Jette Bülck har været utroligt givende og en spændende rejse, hvor jeg er blevet helt klar på, hvad der er mine talenter og mit bidrag til verden, og hvordan jeg omsætter min vision til handling.

Jette har på sin meget fine og vedholdende måde været ankerperson på hele tiden at se tingene i et større perspektiv og støtte mig i, at netop når jeg gør det, jeg brænder mest for og er allerbedst til, så skaber jeg størst værdi for alle parter - både mig selv, min virksomhed/arbejdsplads, og verden.

Hun formår at lytte til mine ord og spejle dem tilbage til mig, så jeg selv hører dem tydeligere og kan bruge dem som guidelines og stepping stones til nye indsigter og handlinger.

Jeg beundrer Jettes evne til at formidle 'den nye tids arbejdsliv' på en ganske enkel og meget pragmatisk måde, som i hvert fald gør det helt klart for mig, hvilket sæt spilleregler jeg ønsker at skabe mit arbejdsliv og hele liv efter.

At formulere mit formål helt præcist har givet mig en stærk GPS, som giver mig retning og mod til at tage de ekstra skridt, der skal til, for at skabe mit ‘visionsdrevne’ arbejdsliv, hvor jeg hver eneste dag arbejder inden for mit formål om at gøre verden bedre gennem business.

Siden jeg var ganske ung, har jeg været god til at vælge den retning, der føltes rigtigt for mig, frem for hvad omgivelserne forventede. Men det har også til tider givet stor usikkerhed på, om jeg var på rette spor eller på vildspor.

Tankesættet i denne nye måde at arbejde har givet mig det rigtige ’styresystem’, som svinger med min måde at leve og arbejde på.

I stedet for at føle mig lidt på kanten, har jeg nu en stor ro og styrke i at vide, at jeg i virkeligheden helt fra starten har været indrettet til at arbejde for et formål defineret af mig frem for at arbejde i et job defineret af andre.

Et Mentorforløb og samarbejde med Jette er en unik katalysator for at skabe klarhed omkring din personlige og professionelle passion, og for at se de muligheder og tage de skridt der skal til for at manifestere det i praksis.

Jette har en helt særlig evne til at se talenter og muligheder, og for at kaste lys over de næste skridt på vejen, som man ikke altid selv har øje for.

Hun insisterer på at se det store og mest værdifulde billede, og giver mig et kærligt puf til at række lidt højere op og insistere på min egen værdi, position og værdifulde bidrag og vedvarende arbejde med at klargøre min langsigtede vision og tage gode og konkrete skridt i den retning.

Gennem den ugentlige sparring med Jette, har jeg fået sat mine løbende udfordringer og muligheder ind i en større og mere ressourcefuld ramme, så jeg kan navigere mere strategisk og værdiskabende på dem og skabe den bedste værdi.

Jette har et unikt talent for at udfolde det store billede og insistere på at jeg holder fast i mine visioner og agerer ud fra den rette flyvehøjde. Den løbende inspiration og kærlige ’reminders’ på email fra Jette har samtidig støttet mig i at integrere indsigter fra sessionerne i løbende tanke og handling.

Det har betydet, at jeg har fået fasttømret min egen bevidsthed om, at min rolle er at være strategisk rådgiver og inspirator til at integrere bæredygtighed som drivkraft for forretningsudvikling og innovation i virksomheder. Og jeg har skabt min forfremmelse til Direktør gennem vedholdende at skabe og vise værdien af mit arbejde.

Tænk, hvis alle mennesker kunne være så privilegerede at have Jette Bülck’s hjælp til at udfolde deres største passion og potentiale til gavn for både dem selv og samfundet. Sikken et boost af værdi på alle bundlinjer det kunne skabe".

Louise Koch, Director for Global Sustainability Strategy & Innovation i Dell Technologies & Inspirator i "Sustainable Innovation Lead"