Skip to main content Skip to footer

Rightplacement

En genvej til din rette hylde

Et målrettet Rightplacementforløb, der afdækker, hvad der giver mening for dig at beskæftige dig med og bidrage til, så du kan gribe opgaver, der matcher det, og placeres rigtigt i virksomheden.

 

 • Vil du vide, hvor du er mest engageret og slet ikke kan lade være med at bidrage?   

 • Vil du vide, i hvilke sammenhænge du bringer flest mulige af dine ressourcer i spil?   

 • Vil du vide, hvad du brænder for at byde ind med, så du skaber størst værdi for virksomheden og bruger dig selv bedst muligt?

Uanset hvad du er uddannet til, har du et værdifuldt og unikt bidrag, som udspringer af det, der driver dig.

Nu kan du få afdækket hvad det er, så du kan bringe det i spil på måder, hvor du føler dig på din rette hylde og samtidigt skaber størst mulig værdi på din arbejdsplads.

Et Rightplacement forløb afdækker, hvad du i virkeligheden kunne byde ind med, så du kan placeres rigtigt i virksomheden. 

”På en moderne arbejdsplads skal vi finde meningen med det, vi beskæftiger os med – og udvikle medarbejdernes potentiale, så det skaber værdi for både den enkelte og for fællesskabet. At være bevidst om, hvad medarbejderen arbejder for giver både personlig mening i det daglige arbejde og en langt bedre ressourceudnyttelse. Fordi man ikke ødsler med de faglige og personlige ressourcer, men derimod skærper fokus i opgaveløsningen.

Vi tjener på det på alle bundlinjer.

Vi har benyttet ”Rightplacement-forløb” til vores ledere og medarbejdere, og ligeledes i forbindelse med et Innovationsprojekt, og det er et rigtig smart redskab til afklaring af spidskompetencer, placering og valg af videreuddannelse.

Som ledere kan vi se en spinoff på alle måder:

Afklaringen er et redskab til at medarbejderne bliver skarpe på, hvad de kan og vil byde ind med, og udbyttet er mere motiverede medarbejdere

Metoden er en oplagt genvej til at fordele opgaver og skabe bedre jobs til medarbejderne

Konceptet forbedrer naturligt engagementet, trivslen i dagligdagen og i arbejdet generelt

Profilerne fra ”Rightplacement”-forløbene har givet mig, som leder, ny inspiration og endnu et ledelsesmæssigt redskab til at få det bedste ud af mine medarbejdere.

Forløbet gør arbejdet med at lede og udvikle medarbejderens bidrag nemmere, og lader os være mere målrettede i hvilke nye udannelser og kurser, som vil lade dem blive endnu dygtigere til det, de brænder for

Det giver os alle mulighed for at have et pejlemærke for, hvordan vi leder den enkeltes bidrag konkret og helt ud i hverdagen.

Jeg kan klart anbefale andre at benytte Jette Bülck’s ekspertise og giver hende de bedste og varmeste anbefalinger”.

Thomas Jentzsch Pedersen, leder, Børn & Unge, Aarhus Kommune.

Rightplacement forløbet

Rightplacementforløbet er din genvej til at fremkalde dine største ressourcer, give dig en afklaring af den forskel, du brænder for at gøre med dem, og giver dig sparringen til at implementere dit mest værdiskabende bidrag, konkret og helt ud i hverdagen i et bæredygtigt arbejdsliv.

Forløbet benyttes typisk i forbindelse med talent - & karriereudvikling, bedre placeringer i virksomheden og ved nyansættelser.


Efter Rightplacementforløbet vil du:

 • Være bevidst om dit unikke bidrag til virksomheden.
 • Både kunne se mulighederne i dit nuværende job og kunne komme med motiverede og værdiskabende bud på ”next step” i karriereudviklingen.
 • Opleve mening og tilfredsstillelse i din karriere.
 • Være langt mere selvledende og engageret.
 • Proaktivt byde ind med værdiskabende initiativer, der skaber værdi for både dig og din virksomhed.

 

Efter Rightplacementforløbet vil din leder:

 • Vide, hvad der er din drivkraft, mest værdifulde bidrag og rette hylde.
 • Kende dit personlige svar på spørgsmålene: ”Hvad vil du byde ind med og hvad er det næste step i din karriereudvikling?”.
 • Kunne sikre en langt bedre ressourceudnyttelse, fordi I har et skærpet fokus i opgaveløsningen og har en oplagt genvej til at fordele opgaver og skabe et bedre job til dig.
 • Have en medarbejder, som er engageret og bidrager proaktivt med initiativer, der kommer virksomheden til gavn.
 • Have et ledelsesmæssigt redskab til at bringe dit mest værdifulde bidrag i spil på måder, der skaber større værdi for virksomhedens formål og strategiske mål.
 • Have et pejlemærke for hvilke nye uddannelser og kurser, som vil lade dig blive endnu dygtigere til det, du brænder for.
 • Have et rigtig smart redskab til at lede og udvikle dit bidrag, så I lykkes sammen.

Rightplacementforløbets praktiske opbygning:

For at skyde genvej til en hurtig afklaring og derefter fokusere på at implementere dine kompetencer - på din rette hylde - i det daglige arbejde, følger Rightplacementforløbet disse trin:

 • Et indledende tlf. møde á en times varighed, med dig som deltager, sikrer den bedste opstart.

 • En analyse af ressource depoterne i dit CV samt en afdækning af dine foretrukne kernekompetencer. 

 • En forberedende Specialdesignet Spørgeguide udarbejdes og udfyldes for at påbegynde afklaringsprocessen.  

 • En personlig to timers Afklaringssession med fokus på at afdække din drivkraft og dit mest værdifulde bidrag.   

 • Fem, ti eller femten opfølgende sparringssessioner á en time via tlf./online, som viser vej til din rette hylde og afdækker og implementerer værdiskabende initiativer på både den korte og lange bane.

 • I sidste session samles der op og der rundes af med en handleplan for konkrete initiativer, som bringer dit bidrag i spil med det samme.

 • Fremsendelse af fortrolige og gennemarbejdede sessionsnoter efter forløbet til dig, som du kan tage afsæt i ved et dialog møde mellem dig og din leder.

”Forud for opstarten af mit Rightplacement-Forløb var min situation uklar.

Jeg var forvirret og utålmodig og havde svært ved at sætte ord på hvad jeg gerne ville i fremtiden, hvad jeg var lykkes med og hvad jeg skulle gøre for at komme i spil til andre stillinger.

Forløbet gav mig rum til at forholde mig til mig selv og min egen udvikling og reflektere endnu mere over hvad jeg gerne vil – hvad der giver mig energi og hvad jeg er god til – og gav mig et andet perspektiv på mig som leder – på både min person og på min tid og mine oplevelser i Tryg.

Jeg har fået støtte og gode råd undervejs som både har haft en stor betydning for min afklaring af mine ønsker og som har skabt klarhed omkring hvad det er der driver mig i ledelse, hvilken opgave der passer til mig samt hvordan jeg skal gribe det an når der kommer en mulighed.

Jette har givet mig redskaber til at holde fast i hvad det er der betyder noget for mig og hvad jeg gerne vil.

Jeg er blevet mere selvsikker og tror mere på mig selv og har nu sagt ”ja tak” til både et tilbud om nyt lederjob med endnu mere komplekse leder udfordringer og opgaver, hvor jeg kan udvikle mine lederfærdigheder, og jeg er blevet udvalgt til et Talentprogram, hvor jeg kan implementere min læring.

Det er fantastisk at få sparring og have et afklaringsforløb og jeg fortæller bredt i mit netværk omkring mit forløb med Jette. Det både har haft og kommer til at have en kæmpe betydning for mig fremadrettet og jeg føler, at jeg står et helt andet sted end da vi startede.

Jeg vil anbefale dig at sparre med Jette Bülck, hvis du er i tvivl om hvad du skal fremadrettet, hvad du kan bidrage med eller hvis du står overfor eller midt i et stort skifte som opsagt eller hvis du selv går med tankerne om ændringer i din karriere. Jeg er meget tilfreds med samarbejdet og ville ønske, at jeg havde optaget alle samtaler; det vil jeg gøre til en anden gang.”

Betina Vergo, Director, Tryg Erhverv.

Investering

Kr. 34.995,- plus moms for Rightplacement-forløb med 5 opfølgende sessioner.

Kr. 39.995,- plus moms for Rightplacement-forløb med 10 opfølgende sessioner.

Kr. 44.995,-  plus moms for Rightplacement-forløb med 15 opfølgende sessioner.

Tag genvejen til din rette hylde

Er et Rightplacement-forløb dit næste skridt?

Vil du afdække, hvad der driver dig og hvad du i virkeligheden kunne byde ind med, så du kan gribe opgaver, der både matcher det, du brænder for og den værdi du kunne skabe?.

Start her: