Skip to main content Skip to footer

Kasia Sørensen

Produktchef og Sustainability Manager, EventyrSport A/S

”Jeg var meget usikker på hvad min rette hylde egentlig var og længtes efter at mærke, at det jeg laver, gør mig glad og giver mening for mig, fordi jeg bidrager til noget som skaber noget godt i samfundet.

Et spændende foredrag med Jette Bülck: ”Undskyld, har du set min rette hylde?”, og et efterfølgende afklarende Mentorforløb hos Jette, åbnede mine øjne for min store passion: ”Miljøbevidsthed” og ”Bæredygtighed”.

Efter afklaringen, valgte jeg at styrke mine kompetencer med en CSR-uddannelse, og bruger nu, i langt højere grad, min stilling og mit arbejdsliv til at sætte ”Samfundsansvar” og ”Bæredygtighed” på dagsordenen i EventyrSport A/S, hvor vi tilbyder et udvalg af beklædning og udstyr, til at give kunderne gode oplevelser, når de er aktive i naturen, og når de færdes udendørs til daglig.

I mit arbejde som Produktchef og Sustainability Manager, gik jeg straks i gang på alle de platforme jeg til dagligt alligevel er i berøring med i EventyrSport A/S:

”Indkøb”, ”Marketing”, som sparringspartner for ledelsen og i samarbejdet med leverandørerne. Her skruede jeg op for bæredygtigheden:

  • Gennem sparring med ledelsen om at implementere en langt mere bæredygtig strategi. • Ved i højere grad at fokusere på ”den grønne branding”.
  • Tager initiativer til nye bæredygtige projekter i virksomhedens 12 butikker rundt om i Danmark.
  • Tøj, fodtøj og udstyr fra reklamationer doneres til hjemløse i samarbejde med Hus Forbi og et Værested i Aarhus,
  • I forhold til leverandørerne, kommunikeres et klart fokus på og prioritering af bæredygtige mærker og produkter, og dette vil der blot skrues mere op for i fremtidens kommunikation og indkøb.
  • De mest bæredygtige mærker, som tager det største sociale ansvar, sættes i fokus i både butikkerne og på de sociale medier.
  • Jeg har også taget initiativ til at få lavet EventyrSport A/S' eget miljømærke, der gør det lettere for kunderne at finde produkter, der er produceret mere bæredygtigt og med større social ansvarlighed: Mærket hedder "Careful Choice".

Ved at være bevidst om, hvad jeg brænder for, spottede jeg hurtigt, hvor det var oplagt at skrue op for bæredygtigheden i virksomheden, og jeg synliggjorde behovet og værdien for den øvrige ledelse, og gik i gang med at gøre min forskel.

Jette Bülck har været og er fortsat en stor og meget vigtig del af mit bæredygtige eventyr, og jeg er super glad for hendes hjælp og support igennem processen. Det er meget værdifuldt for mig.”

Kasia Sørensen, Produktchef og Sustainability Manager, EventyrSport A/S.