Skip to main content Skip to footer

Jakob Billgren Friis

Økonomidirektør/CFO & Chief Friend Maker/CFM, Birger Christensen A/S

”Jeg stod i skiftet fra ét direktørjob til et andet og ville gribe muligheden for at få kigget i min værktøjskasse og få afklaret, hvor jeg vil gøre en forskel og hvad jeg vil bruge mit arbejdsliv til, samt få hjælpen til at kunne fortælle andre, hvilke talenter og kompetencer, jeg har.

I sparringen med Jette Bülck er jeg blevet set, afklaret og trygt guidet til den vej, jeg gerne vil gå:

Jeg er nu på min rette hylde og et godt sted i mit liv, og jeg anbefaler Afklaringsforløbet og den efterfølgende sparring til andre.

For nu, binder jeg selv kun en meget blød sløjfe på mit samarbejde med Jette Bülck:

Jeg vender tilbage!”.

Jakob Billgren Friis, Økonomidirektør/CFO & Chief Friend Maker/CFM, Birger Christensen A/S.”