Skip to main content Skip to footer

Robert Vergo

Global Account Director

”Jeg har altid haft et indre drive for at se, hvor langt mine evner kunne tage mig. Stræbt efter at ”skabe bedre resultater i dag end i går”, fordi jeg ikke ønskede at se tilbage og overveje om jeg kunne have fået mere ud af det.

Men jeg var frustreret over, at jeg ikke udnyttede mit potentiale godt nok. Frustrationen ledte til mentalt energi underskud som påvirkede mig negativt. Derudover manglede jeg klarhed omkring, hvad mine primære kompetencer er og hvad mit ”bidrag” skulle være. Jeg ønskede samtidig at blive skarp på næste kapitel i mit arbejdsliv, et arbejdsliv der både kunne gøre mig glad og give mig energien tilbage.

I Rightplacementforløbet har jeg fået genskabt energien. Jeg er begyndt at tage fuldt ejerskab for eget liv på en helt ny måde, så jeg nu leder min energi og glæde, både professionelt og privat, og er derved kommet i mental ”livs balance”.

Mit eksakte bidrag og foretrukne redskaber er blevet klart for mig, så jeg kan være en del af løsningen og ikke en del af problemet, og jeg er i stand til præcist, at kommunikere, hvad ”jeg bringer til bordet”.

Når dagligdagen rammer, kræver det dog nogle gange hjælp at prioritere sådan en afklaringsproces ind i det ”daglige arbejde,” og her har Jette Bülck’s hjælp være afgørende for, at vi er nået i mål.

I Afklaringsforløbet og den efterfølgende ledersparring, har jeg fået værktøjerne til at få skabt den nødvendige klarhed, jeg har fået udarbejdet en konkret ”Bidragserklæring” og Jette har holdt processen ”on track”.

Jeg anbefaler Rightplacementforløbet og ledersparringen da man bliver holdt ”til ilden”, og det bliver gjort med de bedste intentioner om, at nå de mål man har sat sammen.

Vi har været igennem et virkelig godt forløb, og i samarbejdet er der også en stor fleksibilitet, der betyder, at der med kort reaktionstid kan skiftes emne/eller fokuseres på noget andet hvis det har større prioritet. Det er derfor min oplevelse, at man når de ”mål” man har sat for forløbet”.

Robert Vergo, Global Account Director