Skip to main content Skip to footer

Dea Svanholt

”Jeg ønskede at få et parløb med én der kunne hjælpe mig til at se, det jeg selv var blevet sneblind på.

Det skulle være ud fra en helhedsorienteret tilgang, der ikke handler om at få mig til at passe ind på en præfabrikeret jobhylde, men med et fokus på en afklaring af, hvad der driver mig og hvad jeg gerne vil.

Jeg valgte Jette Bülck’s Mentorforløb fordi det kunne hjælpe mig med at:

  • Huske og få kontakt til det jeg brænder for, så jeg fandt gejsten igen,
  • Få et overblik, så det står lysende klart for mig hvad jeg vil med mit arbejdsliv,
  • Skabe klarhed over hvad jeg er god til og godt kan lide at beskæftige mig med,
  • Få ideer til hvordan mine ressourcer kan anvendes i mit arbejdsliv,
  • Gøre det tydeligt hvor kompetent jeg er, til det jeg elsker at lave.
  • Få en plan, så det er til at gå til.
  • Det er blevet meget tydeligt for mig, at jeg brænder for at hjælpe mennesker med at genfinde deres handlekraft og derigennem skabe deres meningsfulde liv.

Jeg har opdaget, at min viden og faglighed stadig er her, selvom jeg ikke længere ønsker at arbejde med den målgruppe jeg har været vant til.

Det er blevet tydeligt for mig, at jeg kan skabe noget fra bunden og både kan overkomme det, der holder mig tilbage, og kan finde ud af ret mange ting, når jeg har en grund til at gøre det.

Nu ved jeg, at jeg befinder mig godt med at formidle, og at det, at holde kurser og workshops – via video og ude i virkeligheden – er, hvor jeg folder mine vinger ud.

Jette er dygtig og dedikeret. Hun har indføling i hvad der kan hjælpe og hun har hjulpet mig med at finde meningen og motivationen og har givet støtte og guidning til at finde vejen frem.

Jeg anbefaler andre Mentorforløbet til at få afklaring på hvor de kan bruge deres evner bedst.

Dea Svanholt