Skip to main content Skip to footer

Mads Bergendorff

Senior Strategy Analyst

"Efter en første succesfuld fase på 5-6 år i eget firma, kunne jeg mærke at jeg ikke havde fundet retningen på mit firma og ikke længere solgte de ydelser som gjorde mig glad.

Jeg havde en masse ting på fornemmelsen men manglede sparring til at få det konkretiseret og struktureret og til at blive helt skarp på mine “produkter” og ”ydelser”, hvadenten det skulle være i mit eget firma ”Macroplan” eller i et job.

I forlængelse af en konsulent-ydelse til et andet firma var jeg blevet ansat på fuld tid i en stilling som egentlig ikke passede mig særlig godt. Jeg oplevede derfor en stor frustration.

Jette Bülck viste mig, at det er muligt at lægge en helt anden vinkel på sit arbejdsliv, hvor mening og livsglæde får reel betydning snarere end karriere og “nødvendighedens arbejdsliv”.

Hun er en vidende mentor og guide som forstår hvad der skal til for at overkomme den dybe frustration man har når man står i et arbejdsliv der ikke hænger sammen med ens sjælelige GPS. Og hun både hjælper og udfordrer en til at holde fast i og til at handle ud fra de nye erkendelser.

I Mentorforløbet er jeg således kommet helt i mål på følgende områder:

  • Afklaring af mit ståsted, mit kald/min mission.
  • Afklaring af mine primære styrker og svagheder.
  • Afklaring af min fortælling, til mig selv og til andre.
  • Afklaring af mit bidrag og min tagline.
  • Afklaring af hvilke behov jeg skal have dækket for at kunne fungere (godt) og bidrage med det jeg kan.
  • Jeg har fundet forbindelsen mellem mit stærke indre kompas (intuitionen) og mine evner der skal bruges ude i verden og jeg har indset at jeg bliver nødt til at konfrontere min frygt for at lykkes med det jeg brænder allermest for.

Det gør jeg ved at disciplinere min indsats i overensstemmelse med en ny måde (ikke bare ved at piske mig selv igennem på min gamle facon) for at jeg kan levere mit bidrag.

Jette Bülck forstår både min erhvervsmæssige ambition og mit spirituelle virke/kald og at de to selvfølgelig hænger sammen og det betyder alt, at jeg nu er bevidst om det, som gør mig glad for mit arbejde og virke. Det betyder at jeg har hele mig selv med - i ånd, følelse, tanke og handling - når jeg arbejder. Det giver mig mere kraft, mere sammenhæng og mening.

Jeg anbefaler et Mentorforløb til andre fordi Jette kan noget unikt med mennesker ift. karriere og retning/mening i livet. Og fordi hun ikke er bange for at bringe alle sider (også det mørke, meningsløse og det meget personlige) i spil i forløbet. Det gør det mere helt og dermed værdifuldt".

Mads Bergendorff, Senior Strategy Analyst