Louise Koch

"Mit forløb med Jette Bülck har været en spændende rejse, hvor jeg er blevet helt klar på, hvad der er mine talenter og mit bidrag til verden, og hvordan jeg omsætter min vision til handling.

Jette har på sin meget fine og vedholdende måde været ankerperson på hele tiden at se tingene i et større perspektiv og støtte mig i, at netop når jeg gør det, jeg brænder mest for og er allerbedst til, så skaber jeg størst værdi for alle parter - både mig selv, min virksomhed/arbejdsplads, og verden.

Hun formår at lytte til mine ord og spejle dem tilbage til mig, så jeg selv hører dem tydeligere og kan bruge dem som guidelines og stepping stones til nye indsigter og handlinger.

Jeg beundrer Jettes evne til at formidle 'den nye tids arbejdsliv' på en ganske enkel og meget pragmatisk måde, som i hvert fald gør det helt klart for mig, hvilket sæt spilleregler jeg ønsker at skabe mit arbejdsliv og hele liv efter.

At formulere mit formål helt præcist har givet mig en stærk GPS, som giver mig retning og mod til at tage de ekstra skridt, der skal til, for at skabe mit ‘visionsdrevne’ arbejdsliv, hvor jeg hver eneste dag arbejder inden for mit formål om at gøre verden bedre gennem business.

Siden jeg var ganske ung har jeg været god til at vælge den retning, der føltes rigtigt for mig, frem for hvad omgivelserne forventede. Men det har også til tider givet stor usikkerhed på, om jeg var på rette spor eller på vildspor.

Tankesættet i denne nye måde at arbejde har givet mig det rigtige ’styresystem’, som svinger med min måde at leve og arbejde på.

I stedet for at føle mig lidt på kanten har jeg nu en stor ro og styrke i at vide, at jeg i virkeligheden helt fra starten har været indrettet til at arbejde for et formål defineret af mig frem for at arbejde i et job defineret af andre.

Tænk, hvis alle mennesker kunne være så privilligerede at have Jette Bülck’s hjælp til at udfolde deres største passion og potentiale til gavn for både dem selv og samfundet. Sikken et boost af værdi på alle bundlinjer det kunne skabe".

Louise Koch, CSR-direktør Dell